شما اینجا هستید

اجزای یک روبات

سه بخش اصلی روبات های موجود در دنیا عبارتنداز:

۱- بخش مکانیکی مانند شاسی، بدنه، موتورها، منبع تغذیه و ...

۲- بخش الکترونیکی مانند حسگرها، ترانزیستورها، رله ها و ...

۳- بخش کنترلی ماندد میکروکنترولرها، کامپیوترها و ...

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۳۲۶