شما اینجا هستید

تقسیم ولتاژ

در بیشتر مدارهای الکترونیکی معمولا از یک منبع تغذیه با ولتاژی ثابت استفاده می شود و در صورت نیاز به ولتاژهای دیگر، به جای استفاده از منابع تغذیه مختلف، از تقسیم ولتاژ استفاده می شود.

یک مقسم ولتاژ شامل دو مقاومت و است که به صورت سری به منبع تغذیه با سر مثبت و سر زمین ۰ ولت وصل شده اند.

ولتاژ منبع تغذیه بین دو  مقاومت تقسیم می شود تا ولتاژ خروجی به دست آید که ولتاژ دو سر مقاومت نیز هست در نتیجه ولتاژ خروجی برابر خواهد بود با:

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۴۳۹