شما اینجا هستید

مقاومت متغیر یا پتانسیومتر

اگر در مداری مانند شکل زیر مقاومت  ثابت نباشد ، می توان با تغییر آن ولتاژهای مختلفی را در خروجی به دست آورد.

مقاومت متغیر که به آن پتانسیومتر نیز گفته می شود چنین وظیفه ای را در مدارهای الکتریکی بر عهده دارد.

در بعضی موارد به پتانسیومتر، ولوم می گویند مانند رادیوکه برای کم و زیاد کردن صدا از آن استفاده می شود.

هر پتانسیو متر دارای ۳ پایه است که یکی به و یکی به زمین (۰ ولت) و پایه سوم آن به وصل می شود

مولتی ترن:

پتانسیومتر:

ولوم:

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۶۹۵