شما اینجا هستید

شعر کودکان: ای یار با شهامت

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

شعر کودکان: ای یار با شهامت

ای یار با شهامت بگو تو از امامت
امامت در دین ما دارد دوازده پیشوا
اول آن علی علیه السلام آمده بعد از نبی
فرزند آن صف شکن امام دوم حسن
سوم حسین شهید مثل ستاره تابید
چهارم زین العابدین فخر زمان و زمین
پنجم محمد باقر است با دانش و طاهر است
ششم جعفر صادق هفتم موسی کاظم
هشتم امام رضا راضی به حکم قضا
نهم محمد تقی دهم علی النقی
یازدهم عسکری از همه عیبی بری
دوازدهم غائب است پیمبر و نائب است

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۱۸۱۶