شما اینجا هستید

زیست شناسی

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

در این بخش با مباحث زیر آشنا خواهیم شد:

مولکول های زیستی

درون سلول

سازمان بندی سلول ها

تغذیه و گوارش

تبادل گازها

گردش مواد

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

حرکت

ایمنی بدن

دستگاه عصبی

حواس

هورمون ها و دستگاه درون ریز

ماده ی ژنتیک

کروموزوم ها و میتوز

میوز و تولید مثل جنسی

ژنتیک و خاستگاه آن

تولید مثل گیاه

رشد و نمو در گیاهان

تولید مثل و رشد و نمو جانوران

پروتئین سازی

تکنولوژی زیستی

پیدایش و گسترش زندگی

تغییر و تحول گونه ها

ژنتیک جمعیت

پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

رفتار شناسی

شارش انرژی در جانداران

ویروس هاو باکتری ها

آغازیان

قارچ ها

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۳۰۷