شما اینجا هستید

آناتومی و فیزیولوژی

آناتومی و فیزیولوژی علوم بسیار جالب توجهی هستند و دارای موضوعات وسیع همراه با واژه های تخصصی اند.

بخش هایی که در این بخش ارائه خواهد شد عبارتند از:

سلول ها

پوست

دستگاه اسکلتی

عضلات

دستگاه گردش خون

دستگاه تنفسی و بویایی

دستگاه عصبی

دستگاه غدد درون ریز

دستگاه گوارش

دستگاه های تولید مثل

دستگاه ادراری

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۹۳۲