شما اینجا هستید

پترولوژی

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

پترولوژی

 

تاريخچه

واژه Petrology به معنای سنگ‌شناسی در سال ۱۸۱۱ توسط پینکر تون ابداع و به‌کار برده شد. این نام از کلمات یونانی petra به معنی سنگ و logos به معنی بحث کردن مشتق شده است. سنگ عبارت از یک جسم طبیعی است که از یک کانی یا مجموعه‌ای ازچند کانی تشکیل شده است و سنگ‌شناسی به معنای اعم قسمتی ازعلم زمین‌شناسی است که در آن راجع به‌طرز تشکیل ، منشا و همچنین توصیف و طبقه‌بندی و ترکیب سنگ‌ها صحبت می‌شود

سنگشناسى توصيفى (Petrography)

مطالعه و بررسى سنگ‌‌هاى آذرين، دگرگونى و رسوبى، پس از آماده‌سازى و تهيه مقاطع ميکروسکوپى، تعيين بافت، پاراژنز کانى‌شناسى و نام‌گذارى آن‌ها. سنگ‌شناسی توصیفی قسمتی از سنگ‌شناسی است که در آن راجع به ترکیب، مشخصات و طبقه‌بندی سنگ‌ها صحبت می‌شود. در سنگ‌شناسی توصیفی بسته به دقت مورد نظر از چشم غیر مسلح یا حداکثر باذره بین دستی، میکروسکوپ، تجزیه شیمیایی، دیفراکسیون اشعه ایکس و ... استفاده به عمل می‌آید .

 سنگ شناسى منشايى (Petrology 

در اين بخش واحدهاى آذرين و دگرگونى با بازديدهاى صحرايى مورد مطالعه و نمونه‌بردارى قرار مى‌گيرند. سپس نمونه‌هاى اخذ شده از نظر بافت و ترکيب کانى‌شناسى، شيمى کانى‌ها، ژئوشيمى کل سنگ‌، ژئوشيمى ايزوتوپى مورد مطالعه قرار مى‌گيرند. با بهره‌ گيرى از اطلاعات آزمايشگاهى و صحرايى شرايط حاکم بر دگرگونى و ماگماتيسم از نظر دما، فشار فوگاسيته اکسيژن، وآب تعيين مى‌شود. در مورد سنگ‌هاى دگرگونى تعيين نوع دگرگونى و درجه دگرگونى مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در نهايت با بهره‌گيرى از اطلاعات فوق‌الذکر خاستگاه ماگمايى ( سنگ‌هاى آذرين ) و پروتوليت اوليه (سنگ‌‌هاى دگرگونى ) و جايگاه تکتونيکى و پتروژنز آن معرفى مى‌شود. (منبع: ‌www.gsi.ir)