شما اینجا هستید

شهلا ترابی

میزان تحصیلات: 
لیسانس
شنا - نجات غریق- شنای موزون
تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۸۲۲
مدرس نجات غریق

-

آموزش اصول نجات غریق
مولفین:زهره نوری- شهلا ترابی فارسانی
ناشر: انتشارات مهر زهرا(س)
چاپ اول ۱۳۹۵
قیمت ۲۵۰۰۰ تومان
مولفین این کتاب وظیفه خود دانسته اند که تجربه و علم شان را به رشته تحریر در آورند
مباحث این کتاب ارزشمند:
تاریخچه
مبانی حرفه نجات غریق
(تعاریف-تجهیزات- تکنیک ها)
عملیات نجات و احیاء قلبی - تنفسی(CPR)
(فیزیولوژی در نجات غریق- عملیات نجات در انواع مغروق- عملیات نجات و احیا قلبی - تنفسی در ضایعات نخاعی)
کمک های اولیه
ایمنی و بهداشت استخرها(ایمن سازی- بهداشت آب)
شرح وظایف و عنلکردها
انواع  فرم ها(جایگزینی- گزارش حادثه)
جهت اطلاعات بیشتر با  ۰۹۱۳۳۱۴۶۹۳۵ تماس بگیرید

اصول نجات غریق